Türkiye Sayısal Yükseklik Modeli

3″ Çözünürlüklü Türkiye Sayısal Yükseklik Modeli: TSYM3

Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümünde yürütülen 106Y130 nolu Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye için 3″x3″ Çözünürlüklü Sayısal Yükseklik Modelinin Oluşturulması adlı TUBİTAK projesinin resmi web sitesidir. Proje kapsamında, SRTM veri boşlukları 1:25 000 ölçekli Topografik Haritalar ve enterpolasyon tekniği ile doldurularak 3″ çözünürlüklü Türkiye Yükseklik Modeli elde edilmiştir.

[… oku …]